BOŞANMA VE ÇOCUK

Aile çocuğun hayata ilk adım attığı, beslenme, korunma gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı, güven ve sevgiyi ilk hissettiği ve sosyal kuralları öğrendiği, bu sebeple de çocuğun duygusal gelişimini en çok etkileyen toplumsal birimdir.

Ailede meydana gelen ayrılık, boşanma gibi değişimler çocukları da etkilemektedir. Bu sebeple aileler bu dönemde çocukları ile kurdukları ilişkide daha özenli olmalıdır.

Çocuğa dürüst bir açıklama yapmak

Anne-babalar boşanma ile ilgili kesin bir karar verdiklerinde öncelikle çocuğa boşanma ile ilgili basit bir açıklama yapmalıdır. Bu konuşma sırasında dürüst olmaya, çocuğu hiçbir şekilde kandırmamaya, anne-baba arasındaki sorunlarla ilgili gereksiz detaylardan bahsetmemeye dikkat edilmelidir. Boşanma ile ilgili konuşmayı, eğer mümkünse anne baba beraber yapmalıdır. Fakat anne ve babanın ayrı ayrı konuşması gerekiyorsa benzer şekilde konuşmaları önemlidir. Anne babalar sadece eş ilişkisinin bittiğini ama anne babalık rollerinin değişmediğini ve boşanmanın onun suçu olmadığını çocuğa açıklamalıdır.

Değişimlerden bahsetmek

Çocuklar boşanmayı öğrendiklerinde hayatlarında nelerin değişeceğini merak ederler. Gelecek yaşamları ile ilgili belirsizlik, çocuğun kaygılanmasına sebep olabilir. Bu sebeple anne babalar çocuğa boşanma ile yaşamında nelerin değişeceğini açıklamalıdır. Ancak bu dönemde çocuğun yaşamındaki değişimleri mümkün olduğunca aza indirmek, mümkünse okulunu, rutin aktivitelerini değiştirmemek faydalı olacaktır.

Çocuğun duygularını ve düşüncelerini dinlemeye hazır olmak

Anne babalar bu durumun çocuklar için zor olduğunu, çocuğun üzüntü, öfke, suçluluk, hayal kırıklığı gibi duyguları yaşamasının normal olduğunu bilmeli, çocuğu duygularını anlatmaya cesaretlendirmelidir. Anne babalar çocuğun anlattıklarını, düşüncelerini ve duygularını kabul edici bir tutumla, sonuna kadar dinlenmelidir.

Sevgi ve şefkat göstermek ve özel vakit ayırmak

Çocuklar boşanma sürecinde anne ve babaları ile birlikte olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde çocuklar anne babalarının sevgisini kaybetmekten korkabilirler. Bu sebeple anne-babalar çocuğa onu sevdiklerini sık sık söylemeli, çocukla birebir vakit geçirmelidir. Çocuklar bu dönemde kaygılı olabilirler ve bebek gibi konuşma, yatak ıslatma, parmak emme gibi bebeksi davranışlarda bulunabilirler. Anne babalar bu davranışların geçici olduğunu ve çocuklarının daha fazla şefkat ve rahatlatılmaya ihtiyaç duyduğunu unutmamalıdır.

Tutarlı davranmak, düzenli görüşmeler ayarlamak, ortak kurallar oluşturmak

Boşanan anne babalar çocukları ile düzenli bir görüşme rutini oluşturmalıdır. Çocuklar ne zaman ve ne uzunlukta ziyaretler olacağını bilirlerse kendilerini daha güvende hissederler. Ancak çocukla beraber yaşamayan ebeveynin her görüşme için özel oyuncaklar, kıyafetler vb. almasına gerek yoktur. Çünkü çocuklar yeni oyuncaklardan çok ebeveynleri ile geçirecekleri zamana ihtiyaç duyarlar.

Boşanmadan sonra anne ya da babanın çocuktan uzakta yaşaması gerekiyorsa telefon, Skype, e-mail vb. aracılığıyla çocukla düzenli bağlantı kurması çocuğun kendisini değerli hissetmesi açısından önemlidir.

Anne ve baba boşanmadan sonra her iki evde de geçerli olan sürekli ve tutarlı kurallar ve rutinler oluşturulmalıdır. Tutarsız davranışlar çocuğun bu süreçte daha da kaygılı olmasına sebep olabilmektedir.

Anne-baba arasındaki çatışmayı çocuğa yansıtmamak

Bu süreçte anne babalar birbirlerine karşı öfke duyabilirler. Ancak çocuğun önünde yaşanan tartışmalar çocukların boşanma ile baş edebilmelerini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple anne babalar çocuğun önünde tartışmamaya, nafaka, mal paylaşımı vb. konuları onun yanında konuşmamaya, eski eşi çocuğun önünde eleştirmemeye dikkat etmelidir.

Ayrıca anne babalar çocuğu diğer ebeveynle iletişim kurmak, diğer ebeveynin ne yaptığını öğrenmek ya da çocukla görüşmesine engel olarak eski eşten intikam almak için kullanmamalıdır.

Çocuk diğer ebeveynle ilgili şikâyetlerde bulunduğunda, çocuğun anlattıklarını tarafsız bir şekilde dinlemek, aralarındaki ilişkiye müdahale etmemek gerekmektedir.

Son olarak anne babalar çocuklarının hem annelerini hem de babalarını çok sevdiğini ve herhangi bir anlaşmazlıkta, taraf seçmek durumunda kalmanın çocuk için çok yıpratıcı olacağını unutmamalı, çocuğu taraf seçmesi için zorlamamalıdır.