Psikolojik Testler

Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WÇZÖ-IV)

WÇZÖ-IV bir zekâ testidir. 6 yaş ile 16yaş arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmek amacıyla kullanılır. Bireysel olarak uygulanır. Türkiye’deki en kapsamlı ve en güvenilir zekâ testi uygulamasıdır. 10 temel, 5 yedek olmak üzere, 15 alt testten oluşur.

Test sonucunda 5 tür puan elde edilir:

  • Sözel Kavrama,
  • Algısal Akıl Yürütme,
  • Çalışma Belleği,
  • İşlemleme Hızı,
  • Toplam Zekâ Puanı.

WÇZÖ-IV Testini yalnızca bu testin eğitimini Türk Psikologlar Derneği’nden almış olan sertifika sahibi psikologlar uygulayabilir. Şu anda yaygın olarak kullanılan zekâ testleri,  eskimiş oldukları için, günümüzdeki çocukların kapasitesini ölçmekte yetersiz kalmaktadır. WISC IV Testi günümüz çocuklarının zihinsel kapasitesini ölçmekte en güvenilir bilgiyi sağlamaktadır.  

Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)

Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi (WISC-R), 6-16 yaşlar arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılan bir testtir. Sözel ve Görsel-Mekânsal-Motor olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşan WISC-R testi sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zekâ bölümüne ait değerlendirme sonuçları elde edilmektedir.

 

Rorschach Testi

Rorschach Testi her yaş grubuna bireysel olarak uygulanan ve zaman sınırlaması olmayan projektif bir testtir. Test mürekkep lekeleri içeren 10 tane karttan oluşmaktadır. Kişiliğin dinamikleri ve duyguların yansımaları hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. Ruhsal yapıya bütünsel bir bakış sağlamakta ve bilinç dışı süreçleri de analiz etmekte fayda sağlamaktadır. Rorschach Testi ile kişinin davranışları ve ruhsal yapısının ne derece kendi yaş dönemine uygun olduğu, kendine özgü çatışmalarının neler olduğu ve bu çatışmalarla baş etmek için hangi savunma yöntemlerini kullandığı belirlenebilir.

 

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

CAT (Çocuklar için Algı Testi) projektif bir testtir. 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Testte, çocukların ruhsal süreçlerini üzerinde hayvan figürleri bulunan katlarla oluşturdukları hikâyeler aracılığıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

 

TAT (Tematik Algı Testi)

TAT (Tematik Algı Testi) 9-10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektif bir testtir.

 

Peri Masalları Testi

Bazı popüler peri masalları karakterleri ve sahnelerini kullanan Peri Masalları Testi’ne verilen yanıtlar farklı değişkenler bağlamında hem niceliksel hem niteliksel açılardan değerlendirilmekte; bu değerlendirme savunma mekanizmalarının incelenmesi, benlik işlevleri, kaygının doğası, aile dinamikleri gibi çok farklı boyutlarda ayrıntılı bir gözlem sunmaktadır.

 

DENVER – II Gelişimsel Tarama Testi

0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan test, çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için çocukların gelişimindeki gecikmeleri saptamayı amaçlamaktadır. Test uygulaması esnasında anne-babanın da dâhil olabileceği bölümler vardır. Kişisel sosyal beceriler, dil becerileri, kaba ve ince motor beceriler alanlarından oluşmaktadır.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri klinik amaçlarla kullanılan objektif bir kağıt-kalem testidir. 566 soru, 10 klinik alt test ve 3 geçerlik skalasından oluşan MMPI, 16 yaş ve üzeri bireylerin psikolojik durumları ile ilgili detaylı bir bilgi vermekte ve tanıya yardımcı bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır.

 

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Louisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi projektif bir testtir. Çocuğun duygusal gelişiminin ve ruhsal çatışmalarının saptanmasını amaçlamaktadır.

 

Bir Aile Çiz Testi

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir çizim testidir.

 

CATELL 2 A

7 yaş ile lise dönemindeki bireylere uygulanan bir zekâ ölçeğidir. Serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini içermektedir.

 

CATELL 3 A

Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan bir zekâ testidir. Serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini içermektedir.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5-6 yaşları arasındaki çocuklara uygulanan test, ilköğretime başlayacak çocuğun okula hazır olup olmadığını ölçmeyi amaçlamaktadır.

 

Peabody Resim-Kelime Testi

2.5-12 yaşları arasındaki çocuklara uygulanan test, resimlerle alıcı dil seviyesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çocuktan, kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi istenmektedir.

 

Gessel Gelişim Figürleri Testi

2.5-6 yaşları arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılmaktadır.

 

Frostig Görsel Algı Testi

4-8 yaş arasında olan çocuklardaki görsel algı problemlerini saptamak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamaya yönelik bir performans testidir.

 

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesini amaçlayan test; çocuğun dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında bilgi verir.

 

Benton Görsel Bellek Testi

Benton Görsel Bellek Testi bireyin görsel belleği ile ilgili bilgi edinmek için kullanılmaktadır. Üzerinde bir ya da birden fazla geometrik şekil bulunan 10 karttan oluşmaktadır.

 

Porteus Labirentleri Testi

7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bir zekâ testidir. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır.

 

Burdon Dikkat Testi

Burdon Dikkat Testi 10 yaştan itibaren dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Beck Depresyon Envanteri

Beck Depresyon Envanteri 21 maddeden oluşmaktadır. Depresif semptomları taramak amacıyla kullanılmaktadır.

 

Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

Sosyal etkileşim veya performans durumlarında sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerin korku ve/veya kaçınma düzeylerini belirlemek için hazırlanmıştır.

SCL 90-R

Psikolojik belirtileri tarama amacıyla kullanılan bir envanterdir.

 

 

Randevu gün ve saati için sizinle iletişime geçilecektir.