• Young-attractive-man-710400
  • Young-attractive-man-710400

Psikoterapi

Psikoterapikişilere duygusal ve davranışsal sorunları konusunda yardımcı olan, ruhsal çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltan,  kişilerarası ilişkileri olgunlaştıran tekniklerin genel adıdır.

Terapi sürecinde terapist, kuramsal bilgilerini kullanarak danışanın sorunları ile ilgili farkındalık kazanmasına, kendisini tanımasına, daha sağlıklı ilişkiler kurmasına ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesine yardımcı olur.

Psikoterapiye gitmek için çok önemli bir psikolojik rahatsızlık yaşıyor olmak gerekmez. Yaşamının herhangi bir döneminde sıkıntı yaşayan, kendisini daha iyi tanımak ve hayatını daha anlamlı sürdürmek isteyen herkes terapi sürecine başlayabilir. 

Randevu gün ve saati için sizinle iletişime geçilecektir.